Vragen

Heeft u een vraag over de renovatie en uitbreiding van Museum Arnhem? We hebben een aantal veelgestelde vragen hieronder voor u beantwoord. Indien uw vraag er niet bij staat, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@museumarnhem.nl.

Waarom gaat het museum verbouwen?
Het huidige museumgebouw, dat bestaat uit een van oorsprong oude herensociëteit uit 1873 met twee latere uitbreidingen, voldoet niet meer aan de eisen voor een modern museum. Ook is het te klein om een actief, publieksgericht programma en goede publieksvoorzieningen te herbergen. Om Museum Arnhem weer geheel van deze tijd te maken komt er meer tentoonstellingsruimte, een nieuw depot en een nieuwe aansprekende entree met betere publieksfaciliteiten. Ook wordt het monumentale pand gerestaureerd en krijgt het museum een betere zichtbaarheid in de stad.   

Wanneer is Museum Arnhem gesloten in verband met de bouw?
Het museum gaat vanaf 20 november 2017 dicht voor de ver- en nieuwbouw. 

Wanneer is de daadwerkelijke start bouw gepland?
De planning is nog niet definitief vastgesteld, maar er wordt naar gestreefd om in het voorjaar van 2018 te starten met bouwrijp maken, gedeeltelijke sloop en aansluitend de bouw.

Wat gaat de verbouwing kosten?
De uitbreiding en verbouwing is geraamd op € 11,2 miljoen (exclusief 2,9 miljoen voor realisatie depot voor gemeentelijke kunstcollectie en archeologische collectie). 

Wie betaalt de verbouwing?
Museum Arnhem is weliswaar zelfstandig, maar de gemeente is eigenaar van het gebouw. De gemeente betaalt de uitbreiding en verbouwing.

Welke architect heeft het ontwerp voor de ver- en nieuwbouw gemaakt?
Benthem Crouwel Architects is verantwoordelijk voor het ontwerp. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van Museum Arnhem en de gemeente Arnhem.

Welke aannemer gaat het werk uitvoeren?
De aannemer wordt geselecteerd via een Europese aanbesteding. Momenteel is de aannemer nog niet bekend.

Zijn er door de (tijdelijke) sluiting ook banen verloren gegaan en hoeveel precies?
Doordat de routine van een ‘geopend museum’ tijdens de sluitingsperiode vervalt, is er minder werk voor een deel van de medewerkers en gaan er banen verloren. Het gaat om 18 medewerkers.

Welke functies betreft dat precies en wat is er met de mensen achter die functies gebeurd?
Het betreft de functiegroepen zoals beveiliging, receptie/winkel, techniek, secretariaat en HR. Daarnaast stopt het reguliere onderhoud en structurele tentoonstellingsopbouw. Museum Arnhem spant zich in om, naast de wettelijke vastgelegde procedures en vergoedingen, aanvullende maatregelen te nemen om de medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Een deel van deze mensen heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden.

Blijft het overige personeel tijdens de sluiting wel in dienst en krijgen zij gewoon 100% doorbetaald?
Voor de medewerkers die verbonden blijven aan het museum blijft er werk. Het gaat om functiegroepen als: conservatoren en medewerkers publiek (educatie, marketing en communicatie, projectleiding en –coördinatie), financiële administratie, management assistent, fondsenwerving & sponsoring en bedrijfsvoering. De nieuwe presentaties die straks in het museum te zien zijn worden voorbereid. De eerste tentoonstellingen opgezet. De educatieve programma’s moeten verder worden ontwikkeld. Verder gebeurt er achter de schermen veel met de collectie, zoals het schoonmaken en restaureren van schilderijen die straks op zaal hangen. 

Welke tijdelijke voorzieningen worden er getroffen? Voor de 'achterblijvende' medewerkers, maar ook voor de kunstwerken?
De kantoren verhuizen tijdelijk naar een nieuw adres. Medewerkers blijven bereikbaar via dezelfde contactgegevens. De collectie wordt geregistreerd en getransporteerd naar externe depots.

Organiseert Museum Arnhem tijdens de verbouwing nog activiteiten?
Jazeker. Er komt geen tijdelijk museum in de stad, maar er worden wel diverse evenementen georganiseerd. Vanaf 30/11 is dat voor het eerst met WINDOWSHOPPER. Voor een actueel overzicht raadpleeg t.z.t. onze website.

Wanneer gaat het 'nieuwe' museum precies open? 
De planning is nog niet definitief maar gestreefd wordt naar opening van het nieuwe museum eind 2019.

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen over de feitelijke bouwwerkzaamheden als daarmee eenmaal begonnen is?
Met suggesties, opmerkingen over hinder etc. kunt u altijd terecht bij de aannemer. Zodra de aannemer bekend is, vermelden we op deze plaats naam en telefoonnummer van de contactpersoon. 

top
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.