Wij verbouwen, maar zijn open op diverse locaties!

Achtergrondinformatie

Waarom gaat Museum Arnhem uitbreiden en vernieuwen?
De uitbreiding en vernieuwing van het museumgebouw is hard nodig. Het museumgebouw was te klein om een actief publieksgericht programma te herbergen en voldeed niet langer aan een gastvrije omgeving voor het publiek. Ook vanwege eisen op het gebied van Arbo, binnenklimaat, veiligheid en omgang met de collectie is groot onderhoud noodzakelijk. Om Museum Arnhem weer geheel van deze tijd te maken en te laten aansluiten bij de ambities van het museum, komt er meer tentoonstellingsruimte, een nieuw depot en een aansprekende entree met betere publieksfaciliteiten. 

Wanneer is het museum weer open?
De verwachting is dat het gebouw eind 2021 klaar is en dat het vernieuwde Museum Arnhem begin 2022 zijn deuren opent. 

Waar is de programmering van het museum zichtbaar? 

·       De Kerk: Het museum organiseert onder de noemer De Kerk tentoonstellingen en talloze activiteiten op het gebied van actuele kunst en ontwerp in de Walburgiskerk, Walburgisplein 1 in Arnhem.

·       Erfgoedcentrum: In het Erfgoedcentrum van Museum Arnhem en Rozet is een grote presentatie over de geschiedenis van Arnhem en omgeving met veel topstukken uit onze collectie. Ook zijn er activiteiten en kleine presentaties. Op de bovenste verdieping van Rozet heeft Museum Arnhem een panoramazaal ingericht.

·       Activiteiten en presentaties in de stad: Museum Arnhem is bij tal van festivals en activiteiten in de stad met een programma of een presentatie aanwezig, zoals bij de festivals Hoogte80, Ruimtekoers en Innovate. Het museum organiseert projecten in de openbare ruimte en is te gast bij anderen, zoals een grote fototentoonstelling in mei en juni 2019 op het Audrey Hepburnplein, bij Collectie De Groen en in september 2019 tijdens de Airborne herdenkingen in de Eusebiuskerk.

·       Museum Arnhem komt naar u toe: Voor scholen en zorginstellingen ontwikkelt Museum Arnhem projecten over kunst en erfgoed op locatie.

·       Topstukken uit de collectie: Belangrijke kunstwerken van Museum Arnhem, die zelden worden uitgeleend, lenen we nu ruimhartig uit aan andere musea. 

Wat doet het museum tijdens de sluiting achter de schermen?
Museum Arnhem heeft een prachtige collectie die van (inter)nationale betekenis is. Voordat de kunstvoorwerpen verhuizen, brengen wij de hele collectie op orde en maken wij ons klaar voor de toekomst. Wij digitaliseren alle kunstwerken, vullen gegevens over de voorwerpen aan en lopen de conditie van de stukken na. Met steun van de Vereniging Rembrandt beschrijven wij de collectie hedendaagse kunst op basis van maatschappelijke en actuele thema’s, aansluitend op het verzamel- en presentatiebeleid van het museum. Dit is ter voorbereiding op de nieuwe inrichting en het tentoonstellingsprogramma.

Wat is de huidige stand van zaken van het bouwproject?
Museum Arnhem is weliswaar zelfstandig, maar de gemeente Arnhem is eigenaar van het gebouw. De gemeente is dan ook financieel verantwoordelijk voor de uitbreiding en verbouwing. Samen met de gemeente, architect en bouwadviseurs stemmen wij af over wat er nodig is voor Museum Arnhem.

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat het museum op de huidige locatie blijft en zijn er extra middelen beschikbaar gesteld van € 7,5 miljoen. Dit is gebaseerd op berekeningen van externe bouwkostendeskundige. Vanaf dat moment is de tweede aanbesteding in gang gezet. Het totale verbouwingsbudget is daarmee € 22,5 miljoen. 

Op 8 juli 2019 heeft er een voorlopige gunning plaatsgevonden. De nieuwe aanbesteding voor uitbreiding en verbouw van Museum Arnhem is geslaagd: Rots Bouw BV uit Aalten mag de klus uitvoeren. De verwachting is dat de bouw start in het najaar 2019. Op 2 augustus 2019 heeft de definitieve gunning plaatsvonden. Dat betekent dat Rots Bouw BV uit Aalten officieel geselecteerd is om de klus uit te voeren. De verwachting is dat het gebouw eind 2021 klaar is en dat het vernieuwde Museum Arnhem begin 2022 zijn deuren opent. 

Op 3 december is de realisatieovereenkomst voor de uitbreiding en verbouw van Museum Arnhem getekend door de gemeente Arnhem en aannemer Rots Bouw. Sinds de gunning, begin augustus, waren gemeente en aannemer in gesprek over de exacte uitvoering van de plannen van Benthem Crouwel Architects. Die gesprekken zijn succesvol afgerond.

Blijft het museum open tijdens de bouw?
Nee, dat kan helaas niet. De sloop- en bouwwerkzaamheden veroorzaken lawaai, trillingen en stof. Dit brengt niet alleen overlast voor bezoekers, maar ook risico’s voor kunstwerken met zich mee. Daarom hebben we een tijdelijke presentatieplek in De Kerk op het Sint Walburgisplein 1 in Arnhem. 

In De Kerk organiseert Museum Arnhem tot eind 2020 exposities en activiteiten met de focus op experiment, vernieuwing en innovatie. Elke drie maanden wisselt de tentoonstelling met diverse thema’s zoals actuele kunst en vormgeving, innovatie, Arnhemse makers, design en mode. Afhankelijk van het thema worden Arnhemse, landelijke maar ook internationale kunstenaars betrokken. Naast tentoonstellingen vinden er ook regelmatig discussieavonden, lezingen, concerten en performances plaats. 

Waarom sloot het museum in december 2017 al tijdelijk haar deuren?
Het museum moest het gebouw leeg opleveren op 1 december 2017 om direct te kunnen starten met de bouw. Een aanbesteding kan namelijk mislukken als de aannemer niet direct kan beginnen met de bouw. Tussen de sluiting eind november 2017 en de (eerste) aanbesteding is een asbestonderzoek gedaan en sanering verricht. Ook zijn er technische onderzoeken en bouwvoorbereidingen gedaan.

Museum Arnhem moest zich al ruim voor de beoogde sluitingsdatum zorgvuldig voorbereiden op de oplevering van het gebouw. Vooral het verhuizen van de collectie van circa 30.000 objecten naar verschillende depots is een ingewikkeld proces. Ieder kunstwerk vraagt om een individuele aanpak qua opslag, ruimte en verhuizing. Ook interne dienstverbanden moesten worden opgezegd. Dat hebben we zorgvuldig gedaan met tijd en mogelijkheden voor mensen om ander werk te zoeken. Ook waren er doorlopende leveranciers- en onderhoudscontracten met lange opzegtermijnen.

Heeft het museum rekening gehouden met een mislukte aanbesteding in 2017?
Hoewel een aanbesteding altijd kan mislukken, waren er destijds geen aanwijzingen voor. Bij de start van de (eerste) aanbesteding waren er meer dan voldoende inschrijvingen en in het ontwerpteam zijn in het hele proces de kosten berekend. Helaas werd er toen geen aannemer gevonden die de plannen wilde uitvoeren voor het beschikbare budget.

Kan het museum niet alsnog tijdelijk open gaan?
Dat gaat niet zomaar, niet op dit moment en ook niet toen begin 2018 de aanbesteding is stopgezet. Naast dat de operationele organisatie weer opnieuw moet opstarten, werkt het museum voor het voorbereiden van goede tentoonstellingen minimaal een jaar vooruit en voor grote tentoonstellingen meerdere jaren. Ook hadden wij dan alsnog onderhoud moeten plegen gezien de eisen op het gebied van Arbo, binnenklimaat, veiligheid en omgang met de collectie. Dit terwijl er een bouwproject in het verschiet ligt.

Keren de medewerkers terug als het museum straks weer open is?
Het museum hoopt zijn oud-medewerkers weer te ontvangen. Zij hebben daarom voorrang bij sollicitaties bij passende functies.

top
www.museumarnhem.nl gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.